Ενότητα 1.Βασικές αρχές της ρύθμισης της υγείας και της ασφάλειας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των νόμων, των κανόνων και των ορθών πρακτικών στον τομέα των “πράσινων” θέσεων εργασίας

3 ασκούμενοι

ΣΤΌΧΟΣ
Να μεταφέρει στις ΜΜΕ τους νέους νόμους, κανόνες και κανονισμούς στον τομέα των “πράσινων” επιχειρήσεων, που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της “Πράσινης Συμφωνίας”, με μια νέα αντίληψη, συμπεριλαμβανομένων των ορθών πρακτικών, στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Γνώση (Knowledge):
K1. Να έχει γνώση των νέων κανονισμών σχετικά με τους πρόσφατα θεσπισθέντες νόμους και κανονισμούς
K2. Ταξινoμεί τους νέους κανονισμούς για τις πράσινες θέσεις εργασίας στις ΜΜΕ και πώς θα μεταφερθούν στους εργαζόμενους
K3. Προσδιορίζει τους τομείς και τους κανονισμούς που θα επηρεαστούν περισσότερο από τους νέους κανονισμούς για τις πράσινες θέσεις εργασίας

 

Δεξιότητες (Skills):
S1. Διερευνεί πώς να προσεγγίσουν και πώς να χρησιμοποιήσουν νέους κανονισμούς και πρακτικά, έγγραφα και να έχουν πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες
S2. Οργανώνει τους τρόπους παροχής συμβουλών στις ΜΜΕ ώστε να είναι έτοιμες για τον Πράσινο Μετασχηματισμό
S3. Αναπτύσσει το εκπαιδευτικό υλικό για τις ανάγκες και την καθοδήγηση του τομέα

 

Υπευθυνότητα & Αυτονομία (Responsibility & Autonomy):
R1. Ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους με τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τους κανονισμούς
R2. Κάνει υποστήριξη της εφαρμογής των ισχυόντων κανονισμών στις ΜΜΕ
R3. Αξιολογεί ψηφιακά την πλήρη επίδειξη των όσων συμβαίνουν στο πεδίο

 

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, βουλγαρικά, ιταλικά και τουρκικά.

Instructor

Δωρεάν
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments