Ενότητα 6.Ψηφιοποίηση στο λογισμικό διαχείρισης της ΥΑΕ και της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας (EHS)

0 ασκούμενος

ΣΤΌΧΟΣ
Η ενότητα αποσκοπεί στην προετοιμασία των εκπαιδευτών, των εμπειρογνωμόνων ISG και των διευθυντών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που θα τους επιτρέψει να αναλύουν καλύτερα τους υπολογισμούς κινδύνου και τα μέτρα πρόληψης στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στο πλαίσιο των πράσινων θέσεων εργασίας.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Γνώση (Knowledge):
K1. Καταγράψτε το λογισμικό OHS που πρέπει να χρησιμοποιείται στις πράσινες θέσεις εργασίας
K2. Να έχουν γνώση του τρόπου καθοδήγησης των ΜΜΕ για τη μετατροπή των υποδομών ΤΠΕ στη νέα αντίληψη
K3. Να παρουσιάσετε την υπάρχουσα υποδομή λογισμικού για τη μετατροπή των ΜΜΕ στην πράσινη συμφωνία

 

Δεξιότητες (Skills):
S1. Δείξτε πώς να επιλύετε προβλήματα ΤΠΕ
S2. Οργάνωση των ΜΜΕ για τον εξοπλισμό τους με την απαραίτητη υποδομή λογισμικού
S3. Δοκιμή των επιδόσεων του λογισμικού στον τομέα της ΥΑΕ

 

Υπευθυνότητα & Αυτονομία (Responsibility & Autonomy):
R1. Αποφασίστε την υποβολή εκθέσεων σε ψηφιακό περιβάλλον
R2. Επίδειξη του τρόπου χρήσης του νέου λογισμικού και των επεκτάσεων στο πεδίο
R3. Αποφασίστε την τελευταία τεχνολογία στον τομέα

 

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, βουλγαρικά, ιταλικά και τουρκικά.

Instructor

Δωρεάν
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments