Ενότητα 5.Κανόνες και κανονισμοί των πρακτικών εργονομίας στους χώρους εργασίας μέσω ψηφιακών πλατφορμών

2 ασκούμενοι

ΣΤΌΧΟΣ
Στόχος της ενότητας είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευτές και τους διευθυντές με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τον εντοπισμό των κατάλληλων πλατφορμών, εργαλείων, μηχανημάτων και μεθόδων για την αύξηση της ανθρώπινης απόδοσης, της υγείας και της ευημερίας στον χώρο εργασίας.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Γνώση (Knowledge):
K1. Επίγνωση των αποτελεσμάτων μιας εργονομικής παρέμβασης, που αφορά, κατά περίπτωση, τη μορφολογία, την τεχνολογία, τις φυσικές παραμέτρους και αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας του συνολικού συστήματος ανθρώπου-μηχανής
K2. Έμφαση στους κανόνες και τους κανονισμούς της φυσικής εργονομίας, της γνωστικής εργονομίας και της οργανωτικής εργονομίας

 

Δεξιότητες (Skills):
S1. Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εργαλεία για καλύτερη απόδοση στον εργασιακό χώρο
S2. Βελτίωση των δεξιοτήτων αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, ώστε να γίνετε πιο επιτυχημένοι στα εργασιακά καθήκοντα
S3. Εφαρμογή οργανωτικών δεξιοτήτων για καλύτερη διαχείριση του χρόνου

 

Υπευθυνότητα & Αυτονομία (Responsibility & Autonomy):
R1. Συλλογή και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών για το χώρο εργασίας
R2. Ενημερωθείτε για τις νεότερες καινοτομίες και τεχνολογίες και εφαρμόστε τις στην πράξη
R3. Επίδειξη δέσμευσης για συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών επιδόσεων

Instructor

Δωρεάν
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments